Concerto for Flute in 3 movements

Konsert för flöjt och orkester Flute soloist: Cecilie Hesselberg Løken

Concerto for Flute and Orchestra in 3 Movements   Soloist: Cecilie Hesselberg Løken

Movement 1

Movement 2

Movement 3

                                                                              

Cecilie och Andrea jpeg


Cecilies hompage:    http://www.cecilieloken.com

© Edition Ribbegren  2013