Hemlös Längtan

HEMLÖS LÄNGTAN


Fjättrad vid hemlös längtan

rannsakad med förakt   

smädad och brännmärkt

sedd som ett fån

blev jag dömd av en skoningslös makt 

Berövad förmågan

fången bak galler av ord som jag har sagt   

Betvingad av drömmens lust och begär

bedras du av den du är

Du fjättras vid hemlös längtan

En träl en maktlös galär 

sen sviks du av verkligheten

Du färdas dit strömmarna bär

med lasten av lögner fängslad

bak  galler av ord  du sagt.

© Edition Ribbegren  2013