Änglarnas Trädgård

ÄNGLARNAS TRÄDGÅRD


Ovan molnen finns en trädgård dit vindarna bär.

Ovan molnen finns en trädgård där änglarna är.  

Alla tankar som du tänkt, alla känslor som du känt

Fångar vinden in och bär till trädgården där.


En vindil bär din tanke, en fläkt ditt bryderi  

en kastvind bär idéer och stormen fantasi.


Ingen är för färgstark och ingen är för grå.

Inga är för stora och inga är för  små.

Alla ska få växa var de än vill stå,

Allra främst i solen eller i en skuggig vrå.


En trädgård dit vinden fört tankarna dina 

som änglar vill vakta och vårda.

De ansar och göder de vackra och fina     

men beskär alla fula och hårda.  


En vindil bär din tanke, en  fläkt ditt bryderi  

en kastvind bär idéer och stormen fantasi.

 

Högt ovan molnen i änglarnas trädgård

blir tankarna vackra och klara.

Högt ovan molnen finns änglarnas trädgård

en trädgård som dom vill bevara.

© Edition Ribbegren  2013